Jan van der Kuil

Ik heb een brede ervaring in de kwaliteitszorg in gereguleerde sectoren als geneesmiddelenonderzoek, fabricage van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, laboratorium onderzoek en ziekenhuisapotheken. Deze praktische ervaring komt mij goed van pas als trainer. Ik ken de kwaliteitsprincipes die u kunnen helpen uw processen doelmatiger op te zetten. Naast trainer ben ik zelfstandig adviseur onder de naam Quality Business Support.

Ik ben een persoonsgerichte trainer en heb een sterk ontwikkeld empathisch vermogen. Mijn analytische vaardigheden dragen bij tot de goede opbouw van de training en het effectief overdragen van de kennis. Mijn sociale opmerkzaamheid, luistervaardigheid en dienstverlenende inslag maken dat ik goed op uw leerbehoefte kan inspelen. Ik hou van interactieve trainingen, waarbij deelnemers vragen stellen en voorbeelden geven. Van elkaar leren is een belangrijk groepsproces, waarbij ik de rol vervul van coach en meedenker.

Mensen ervaren mij als een goed luisterend oor met zeer subtiele en diplomatieke kwaliteiten: betrokken, mensgericht, coachend, analytisch, communicatief, duidelijk, in balans en betrouwbaar in het afhandelen van aangenomen werk

Lees mijn CV op LinkedIn.

Partners

De trainingen zijn ontwikkeld in samenwerking met Prof. Dr. JanHasker G. Jonkman, PharmAdvices Drug Development Consultancy. Prof. Dr. JanHasker G. Jonkman heeft een leerstoel kwaliteitsmanagement aan de Rijksuniversiteit in Groningen.